Jaki jest zakres odpowiedzialności poszczególnych osób z zespołu Scrum

Osb Gamma Zaplecza 895.jpg

Praca z projektami nie należy do zbyt łatwych, jednak jej specyfika pozwala na zrealizowanie nawet bardzo trudnych, złożonych i skomplikowanych zadań, co często w pracy tradycyjnej byłoby znacznie utrudnione. Nic więc dziwnego, że projekty stały się tak popularne, a dotyczące metodyki agile szkolenie organizowane jest w niemal każdym większy mieście.

Jednak najistotniejszy w pracy z projektami jest zespół. Na jego czele znajduje się kierownik projektu, który często jest osobą, która ukończyła szkolenia Scrum master. Dzięki temu jego wiedza i kompetencje do kierowania zespołem i projektem są bardzo duże.

To właśnie kierownik projektu powołuje poszczególnych członków zespołu, którym przydziela odpowiednie zadania. Zakres odpowiedzialności poszczególnych osób w zespole projektowym jest uzależniony przede wszystkim od tego, jaką rolę w zespole pełnią oraz jakie zadania powierza im kierownik zespołu.

W każdym zespole Scrum nie powinno zabraknąć takich osób, jak product owner oraz Scrum developer. Są to najczęściej osoby, które odbyły szkolenie Scrum developer, bądź też szkolenie product owner, dzięki czemu są w pełni gotowe do pełnienia swoich obowiązków, doskonale wiedzą, co do nich należy i jaki zakres obowiązków muszą realizować. Są to osoby, które w zespole pełnią bardzo ważne funkcje, dlatego ich wkład w realizację projektu jest często nieoceniony.

Jak pokazuje szkolenie Scrum, obowiązki poszczególnych członków zespołu projektowego powinny być dość jasno określone. Przydziela je najczęściej kierownik projektu, który nadzoruje cały projekt i wszystkie zadania w nim.


Zobacz związane z tym artykuły: szkolenia sprzedażowe


Jednak podejście Scrum ma na celu zoptymalizowanie działań na efekt końcowy, dlatego też często nie przywiązuje się tak dużej wagi do planu i harmonogramu projektu, ale elastycznie reaguje na wszelkie zmiany i dąży do tego, by zrealizować wszystkie zadania zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem klienta. Dzięki temu działania w projekcie są optymalne, efektywne i dają maksymalne korzyści z podejmowanych zadań.